ورود/ثبت نام

در صورتی که ضمن عقد نکاح شرط شود که مرد، زن دیگر نگیرد، اگر مرد تخلف از شرط کرد، ازدواج دوم چه حکمی دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) صحیح است.
۲) باطل است.
۳) مشروط له حق فسخ عقد خود را دارد.
۴) مشروط له در فسخ عقد خود یا عقد دوم، مخیر است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.