ورود/ثبت نام

در کدام صورت، زن مستحق مهرالمثل است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) شوهر قدرت بر تسليم عين مهر را نداشته باشد.
۲) عین مهر تلف شده باشد.
۳) عدم تراضی در تعیین مهر پس از وقوع نزدیکی
۴) ثالثی که برای تعیین مهر در نظر گرفته شده، از قبول سمتی که به او تفويض شده، خودداری کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.