ورود/ثبت نام

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی ، شورای حل اختلاف نسبت به دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعاوی مربوط به اموال عمومی، دادگاه عمومی بدوی نسبت به دادگاه تجدید نظر استان، به ترتیب کدام است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) نسبی، نسبی، ذاتی
۲) نسبی، ذاتی، ذاتی
۳) ذاتی، نسبی، ذاتی
۴) ذاتی، ذاتی، ذاتی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.