ورود/ثبت نام

مناط ایجاد صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، کدام تاریخ است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) زمان انشاء حکم
۲) تقدیم دادخواست
٣) تحقق واقعه حقوقی یا انعقاد عقد
۴) اولین جلسه دادرسی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.