ورود/ثبت نام

هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را به رغم عدم ایراد عدم صلاحیت محلی از طرف خوانده، فاقد صلاحیت محلی بداند، چه رأیی صادر می کند؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) رأي را نقض و آن را به دادگاه صالح ارسال می کند.
۲) رأي را نقض و رأساً مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند.
۳) چنانچه رأی صادره صحیح باشد، آن را تأیید می کند.
۴) اگر رأی صادره صحیح نباشد، آن را نقض و به دادگاه صالح ارسال می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.