ورود/ثبت نام

کدام مورد، در خصوص طلاق خلع، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) در صورتی که عین فدیه پیش از تسلیم تلف شود، فدیه منحل و طلاق، قابل رجوع نیست.
۲) چنانچه مرد مانعی برای رجوع از طلاق ایجاد کند، این اقدام حق رجوع زن به فدیه را از بین می برد.
۳) در طلاق خلع، مالی که زن به شوهر بذل می کند، نمی تواند بیش از مقدار مهریه باشد.
۴) بطلان یا عدم نفوذ تملیک فدیه، سبب بطلان طلاق نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.