ورود/ثبت نام

کدام مورد، در خصوص کفالت، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) کفالت مکفول از کفیل درست است.
۲) کفالت، سبب انتقال دین است.
٣) مجهول ماندن مدت یا اجل التزام، سبب بطلان عقد است.
۴) برای اجبار کفیل به احضار یا پرداخت وجه التزام، می توان او را زندانی کرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.