ورود/ثبت نام

کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) در عاریه، به سود مستعير حق انتفاع ایجاد می شود.
۲) مستأجر نمی تواند مال مورد اجاره را عاریه دهد.
۳) شرط عوض در عاریه، با مجانی بودن آن، منافات ندارد.
۴) معیر مسئول خسارات وارد بر مستعیر در نتیجه معیوب بودن مال عاریه است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.