ورود/ثبت نام

کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) شرکت های سهامی عام می توانند اوراق قرضه قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند.
۲) شرکت های سهامی عام می توانند توراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند.
٣) کلیه شرکت ها می توانند اوراق مشارکت منتشر نمایند.
۴) شرکت های سهامی عام و خاص می توانند اوراق مشارکت با اوراق قرضه منتشر نمایند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.