ورود/ثبت نام

کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) در وکالت مطلق هر جا که شبهه ای باشد، اصل بر عدم نیابت است.
۲) در وکالت مطلق برای فروش، وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد.
٣) اجیر گرفتن برای اجرای وکالت، نیاز به حق توكيل دارد.
۴) در وکالت دعاوی، وکالت خاص ضروری نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.