ورود/ثبت نام

کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟(قضاوت۱۳۷۶)

۱. تباع بیگانه در ایران بدون استثنا تابع قانون ایران هستند.

۲. اتباع بیگانه در ایران در احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع خود هستند.

۳. اتباع ایران مقیم در خارج در احوال شخصیه تابع قانون کشور ایران هستند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه ۱صحیح است.