ورود/ثبت نام

دادگاه حقوقی حسام را به موجب حکم غیابی محکوم به پرداخت بیست میلیون تومان در حق حامد نموده است. برای اجرای حکم، اجراییه صادر و اجراییه به حسام ابلاغ واقعی شده ولی وی تقاضای واخواهی نکرده است. حامد در خواست اجرای حکم را دارد. کدام مورد، در خصوص اجرای حکم، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) منوط به آن است که حامد تأمین متناسب بدهد.
٢) منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از حامد نیست.
۳) منوط به آن است که حامد ضامن معتبر معرفی کند.
۴) در صورتی که حسام نسبت به اجرای حکم اعتراض کند، دستور اجرا صادر نمی شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.