ورود/ثبت نام

در کدام مورد، يد متصرف، امانی است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) خریدار در بیع فاسد
۲) اخذ بالسوم
٣) مضارب در عقد مضاربه
۴) خریدار در بیع فضولی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.