ورود/ثبت نام

عقد کفالتی به نحو صحیح منعقد شده است. اگر مكفول له به دلیل عدم حضور مکفول، برای مطالبه حق خود عليه كفيل، اقامه دعوی کند و کفیل مدعی شود به ثبوت حق بر مکفول اطلاع نداشته است، در این صورت، کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) اگر مکفول منکر حق نباشد، کفیل مکلف است از عهده حق مورد ادعا برآید.
۲) عقد کفالت صحیح ولی به دلیل عدم اطلاع کفیل، می تواند آن را فسخ کند.
۳) عقد کفالت صحیح و کفیل مکلف است از عهده حق بر آید.
۴) عقد کفالت به دلیل عدم اطلاع کفیل، باطل است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.