ورود/ثبت نام

کدام یک از قرارهای زیر، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) ابطال دادخواست
۲) سقوط دعوا به دلیل استرداد آن به طور کلی
٣) رد دعوا به دلیل عدم توجه آن به خوانده
۴) رد دعوا به دلیل استرداد آن قبل از اتمام دادرسی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.