ورود/ثبت نام

کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

۱) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی هستند.
۲) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی هستند مگر با تصویب ۲۳ نمایندگان.
۳) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی نیستند مگر با تصویب ۲۳ نمایندگان.
۴) نمایندگان در پیشنهادات ناظر بر لایحه بودجه مقید به رعایت بار مالی نیستند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 1صحیح است.