ورود/ثبت نام

«الف» ضربات مهلکی به قصد قتل به «ب» وارد می کند. ولی دم «ب» پیش از فوت «ب»، «الف» را در مقام قصاص نفس می کشد. در صورتی که «ب» فوت نکند، مجازات ولی دم چیست؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) قصاص نفس
۲) درصورتی که «ب»، اذن به قصاص داده باشد، تنها تعزیر می شود.
۳) اگر در زمان کشتن «الف»، گمان به فوت «ب» در زمان نزدیک داشته باشد، مجازاتی ندارد.
۴) دیه

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 1صحیح است.