ورود/ثبت نام

اگر اجرائیه ها متعددی بر علیه محکوم به دایره اجرای احکام واصل گردد، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) محكوم له ای که تاریخ اجرائیه او تقدم دارد، همیشه دارای حق تقدم است.
۲) اگر محكوم له قبلاً مال را توقیف کرده باشد و تاریخ ابلاغ اجرائیه نیز تقدم داشته باشد، دارای حق تقدم است.
٣) به دلیل صدور اجرائیه های متعدد، حق تقدم برای هیچ کس وجود ندارد.
۴) اگر محکوم له قبلاً مال را در توقیف تأمینی داشته باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محكوم لهم حق تقدم دارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.