ورود/ثبت نام

آیا وقف جنگل ها و مراتع صحیح است؟ (وکالت۱۴۰۲مرکز)

۱) در صورت موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشورها صحیح است.
۲)بلی مطلقا صحیح است.
۳)خیر، چون جزو انفال است.
۴)در صورت موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه صحیح است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.