ورود/ثبت نام

اگر آیه شریفه أقم اصلاه – در مقام بیان اجرای نماز فرض شود و سپس شک در جزئیات سوره کنیم، در این صورت، کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) صحیحی و اعمی هر دو به اطلاق تمسک می کنند، زیرا امر، لفظی است.
۲) صحیحی احتیاط می کند و اعمی برائت جاری می کند.
۳) صحیحی به اصل و اعمی به اطلاق تمسک می کند.
۴) صحیحی و اعمی هر دو به اطلاق آیه تمسک می کنند و جزئیت سوره را نفی می کنند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.