ورود/ثبت نام

اگر شخص ثالث نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراض و در خواست تأخیر اجرای حکم کند، دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) دادگاه نمی تواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند، مگر پس از صدور در پرونده اعتراض ثالث.
٢) دادگاه می تواند با اخذ تأمین، قرار تأخیر اجرای حکم را تا مدت معینی صادر کند و این مدت قابل تمدید است.
٣) دادگاه می تواند با اخذ تأمین، قرار تأخیر اجرای حکم را تا مدت معینی صادر کند و این مدت قابل تمدید نیست.
۴) دادگاه باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، صدور قرار تأخیر اجرای حکم را تقاضا کند و این دادگاه اقدام به صدور قرار خواهد کرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.