ورود/ثبت نام

اگر موکل، وکیل خود را عزل کند و خبر عزل به وکیل نرسد تکلیف اقدامات وکیل چیست؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

۱) در هر حال نافذ نیست چون عقد وکالت اذنی بوده و جایز است و با عزل از سوی موکل، دیگر وکیل نبوده تا اقداماتش از سوی موکل تلقی شود.
۲) تماماً نافذ است چون علم به عزل خود نداشته است.
۳) اگر ناظر به نکاح یا طلاق باشد نافذ نیست و در سایر موارد نافذ است.
۴) نافذ نخواهد بود مگر اینکه موکل در هنگام عزل وکیل دو شاهد واجد شرایط بر امر عزل قرار داده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2 صحیح است.