ورود/ثبت نام

توقیف مال شخص ثالث برای وصول محکوم به در صورت معرفی مال توسط مالک، چه حکمی دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) جایز است.
۲) بدون رضایت محکوم علیه جایز نیست.
٣) مطلقاً ممنوع است.
۴) در صورت عدم کفایت اموال شخص محكوم عليه، جایز است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.