ورود/ثبت نام

خرید و فروش غیر مجاز سلاح و مهمات، در صلاحیت کدام دادگاه قرار دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) انقلاب
۲) نظامی
٣) عمومی
۴) تعزیرات حکومتی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 3صحیح است.