ورود/ثبت نام

در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب، دلایل جدیدی کشف شود، در این صورت………………. (قضاوت۱۳۹۲)

۱) برای یکبار بنا به درخواست دادستان و موافقت دادگاه قابل رسیدگی مجدد است.
٢) کشف دلایل جدید از موجبات اعاده دادرسی است.
٣) قرار صادره اعتبار امر مختومه دارد.
۴) برای یکبار بنا به درخواست دادستان قابل رسیدگی مجدد است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.