ورود/ثبت نام

در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری توسط کدام مرجع صورت می پذیرد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) رئیس حوزه قضایی یا دادرس على البدل
۲) دادرس على البدل یا دادستان شهرستان
۳) دادرس على البدل یا دادستان حوزه بخش
۴) رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.