ورود/ثبت نام

در موضوع واحدی، بدون اینکه طرفین یا صورت اختلاف تغییری کرده باشد، آرای مغایری صادر شده است در اینصورت کدامیک از موارد زیر محقق می شود؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) رأي مؤخر بی اعتبار بوده و رأی اول، کاملا معتبر است.
۲) رأي اول بی اعتبار و رأی دوم نیز به تقاضای ذی نفع، نقض و بی اعتباری آن اعلام خواهد شد.
٣) رأى مؤخر بی اعتبار بوده و رأی اول در صورت مخالفت با قانون، نقض خواهد شد.
۴) هر دو رأی نقض خواهد شد. در اینصورت، هیچ یک از دو رأی، اعتبار امر مختومه نخواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 1صحیح است.