ورود/ثبت نام

در کدامیک از جرم ها، صدور الزامی قرار بازداشت موقت، منوط به داشتن حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) اسید پاشی
۲) قتل عمدی
۳) آدم ربایی
۴) ارتشاء

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است.