ورود/ثبت نام

دستور دادستان در خصوص ضبط وثيقه، چنانچه اتهام متهم قتل عمدی باشد، در کدام مرجع قابل اعتراض است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) دادگاه تجدید نظر استان
۲) دادگاه عمومی
٣) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان
۴) دادگاه کیفری استان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.