ورود/ثبت نام

على خودرو محمود را تخریب کرده و به شش ماه حبس محکوم شده و حکم، قطعی گردیده است. محكوم عليه در حال تحمل کیفر است. با گذشت شاکی، کدام قرار صادر می شود؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) توقيف رسیدگی
٢) منع تعقیب
۳) موقوفی اجرا
۴) موقوفی تعقیب

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3 صحیح است.