ورود/ثبت نام

هرگاه متهم علاوه بر محکومیت به مجازات قانونی به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز محکوم شده باشد، در صورت تجدید نظر خواهی ………….. (قضاوت۱۳۹۲)

۱) از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی نسبت به امر حقوقی و جزایی معاف است.
۲) باید فقط هزینه تجدیدنظر خواهی نسبت به امر حقوقی را بپردازد.
٣) باید فقط هزینه تجدیدنظر خواهی نسبت به امر جزایی را بپردازد.
۴) باید فقط هزینه تجدیدنظر خواهی نسبت به امر حقوقی و جزایی را بپردازد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3 صحیح است.