ورود/ثبت نام

چنانچه به حکم دادگاه مهریه مورد مطالبه زوجه تقسیط شده باشد، آیا حق حبس برای زوجه وجود دارد؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

۱) تا زمان تأدیه پیش پرداخت، حق حبس وجود خواهد داشت.
۲) تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه است.
۳) تا پرداخت اولین قسط حق حبس وجود دارد
۴)تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوج نیست

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.