ورود/ثبت نام

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) راساً تحقیقات را تکمیل و سپس کیفرخواست صادر می کند.
۲) نمی تواند تکمیل تحقیقات را بخواهد و در این صورت، به لحاظ حدوث اختلاف دادگاه عمومی حل اختلاف خواهد کرد.
۳) می تواند تکمیل آن را بخواهد مشروط بر اینکه باز پرس نقص تحقیقات را بپذیرد.
۴) می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه باز پرس تحقیقات خود را کامل بداند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4 صحیح است.