ورود/ثبت نام

چنانچه قرار تامین خواسته بنا به تقاضای شاکی، توسط دادگاه عمومی جزایی صادر شده باشد، این قرار چه وضعیتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) به تقاضای شاکی و دادستان قابل تجدیدنظر است.
۲) فقط به تقاضای متهم قابل اعتراض است.
۳) غير قابل اعتراض است.
۴) فقط به تقاضای دادستان قابل اعتراض است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3 صحیح است.