ورود/ثبت نام

چنانچه محکوم علیه شورای حل اختلاف، حکم را اجرا نکرده و مالی نیز از وی به دست نیاید، کدام مورد در خصوص محكوم عليه، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) قابل بازداشت نیست.
۲) با اجازه رئیس دادگستری حوزه اجرای حکم، قابل بازداشت است
٣) با اجازه رئیس حوزه شورای حل اختلاف، قابل بازداشت است.
۴) با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توان وی را بازداشت کرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.