ورود/ثبت نام

کدام مورد، در خصوص حکمی که در مقام اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی صادر می شود، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
۲) صرفاً قابل تجدیدنظر می باشد.
۳) صرفاً قابل اعتراض است.
۴) قطعی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.