ورود/ثبت نام

احاله دعوای جزایی از یک استان به استان دیگر، در جرایم خاص نظامی، به ترتیب بنا به پیشنهاد و موافقت کدام مراجع، انجام می گیرد؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) رئیس حوزه قضایی مبدا، شعبه اول دادگاه نظامی یک استان
۲) دادگاه محل وقوع جرم، دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم
۳) رئیس سازمان قضایی نیروهای مصلح، دیوان عالی کشور
۴) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، قاضی رسیدگی کننده

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است.