ورود/ثبت نام

اعمال شرکت سهامی ، در کدام صورت تجارتی است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) اگر برای حوائج شخصی نباشد
۲) هر عملی را که انجام دهد.
۳) وقتی که مربوط به غير منقول نباشد
۴) هر عملی را که انجام دهد ، بجز اعمال مدنی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.