ورود/ثبت نام

ترجمه عبارت زیر کدام است؟ «و يصح بيعه بحال و ان لم يقبض من المديون و غیره، حالا كان الدين ام موجة»(قضاوت۱۳۹۲)

۱) فروش دین به شخص مدیون و غیر او در مقابل ثمن حال، اگرچه قبض نشده باشد، صحیح است. خواه حال یا موجل باشد.
۲) فروش دین به ثمن حال صحیح است، اگرچه از مدیون قبض نشده باشد و اعم از این که حال یا موجل باشد.
٣) فروش دین به ثمن معین و حال صحیح است، اگر چه حال یا موجل باشد.
۴) فروش دین حال یا موجل به ثمن حال صحیح است، اگرچه آن ثمن هنوز از مدیون یا غیر او قبض نشده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2 صحیح است.