ورود/ثبت نام

« لو ادعى الزوج الاتفاق مع اجتما عهما و يساره و أنكرته ……………….» (قضاوت۱۳۹۲)

۱) فمعهما الظاهر
۲) فمعهما الأصل
٣) فمعه الظاهر و معها الأصل
۴) فمعه الأصل و معها الظاهر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.