ورود/ثبت نام

چنانچه دادگاه نظامی یک، به دلیل عدم استقرار دادگاه نظامی دو، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است، رسیدگی و حکم صادر نماید، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه نظامی یک در مورد فوق، کدام است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) دیوان عالی کشور
۲) دادگاه نظامی یک هم عرض صادر کننده رأی بدوی
٣) دادگاه نظامی صادر کننده رأی بدوی
۴)دادگاه نظامی یک تهران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 2صحیح است.