ورود/ثبت نام

در جریان رسیدگی به دعوایی، خوانده به دادگاه اعلام می کند که عازم مسافرت است، کدام مورد، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) در صورت احراز ضروری بودن مسافرت، دادرسی متوقف می شود.
۲) این امر، هیچ اثری در ادامه دادرسی نداشته و هیچ مهلتی به وی داده نمیشود.
۳) دادرسی به این علت متوقف نمی شود، ولی دادگاه در صورت احراز ضروری بودن مسافرت، مهلت کافی برای تعیین وکیل به وی می دهد.
۴) دادرسی به این علت متوقف نمی شود، ولی چنانچه مدت مسافرت کمتر از سه ماه اعلام شده و ضروری بودن مسافرت احراز شود، دادگاه مکلف به تجدید وقت رسیدگی است.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی گزینه 3صحیح است.