ورود/ثبت نام

در خصوص صلاحیت مطلق و عام مجلس شورای اسلامی بر قانونگذاری، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که به موجب آنها، آزادی های مشروع سلب شوند.
۲. مجلس در عموم مسائل کشور، بدون هرگونه محدودیتی میتواند قانون وضع کند.
۳. مجلس می تواند با رعایت اصل ۱۱۲ قانون اساسی، قوانین مغایر قانون اساسی تصویب نماید.
۴. مجلس نمی تواند در حوزه امنیتی و دفاعی که در صلاحیت خاص شورای عالی امنیت ملّی است، قانون وضع نماید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.