ورود/ثبت نام

هیئت وزیران در راستای رفع ابهام از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نسبت به وضع آیین نامه اجرایی اقدام نموده است. با لحاظ اصول و احکام قانون اساسی، صلاحیت هیئت وزیران در این خصوص، تابع کدام حکم زیر است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. هیئت وزیران در کلیه امور اجرایی کشور، صلاحیت وضع مقررات بدون هیچ محدودیتی را دارد.
۲. به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی، حتی در مقام تفسیر قانون عادی را دارد.
۳. هیئت وزیران صرفاً در صورتی که در قانون عادی چنین اجازه ای پیش بینی شده باشد، صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی را دارد.
۴. هیئت وزیران طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در چنین مواردی تا جایی که مربوط به تأمین اجرای قانون باشد، می تواند آیین نامه اجرایی وضع نماید.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است.