ورود/ثبت نام

کدام یک از احکام زیر، در قانون اساسی، در زمینه آیین دادرسی پیش بینی نشده است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

 ۱. اعتراض به انحلال شورا ها، باید خارج از نوبت توسط محاکم رسیدگی شود.
۲. دولت مکلف است به فراهم نمودن امکان انتخاب وکیل معاضدتی برای افراد بی بضاعت است.
۳. جرایم نظامیان که در مقام ضابط قضائی مرتکب می شوند، در محاکم نظامی رسیدگی می شود.
۴. پرونده مقدماتی متهم، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان برداشت باید به مرجع صالح قضائی ارسال شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است.