ورود/ثبت نام

از عبارت : « لو ادعى المواطاه فله احلاف المرتهن » کدام مورد، استنباط می شود؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) اگر راهن در اقرار به قبض ادعا نماید که با مرتهن تبانی کرده، می تواند به نفع مرتهن سوگند بخورد.
۲) اگر راهن در اقرار به قبض ادعا نماید که با مرتهن تبانی کرده، مرتهن را سوگند می دهد.
٣) اگر راهن ادعا کند که در قبض توطئه کرده ، سوگند می خورد.
۴) اگر مرتهن در اقرار به قبض ادعای سازش کند، سوگند می خورد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.