ورود/ثبت نام

برابر قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ……………………………….. به شرط آنکه …………… نباشد، آزاد است. (وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) بدون حمل سلاح – قواعد آمره
۲) بدون حمل سلاح – مخل به مبانی اسلام
۳) با گرفتن مجوز – قواعد آمره
۴) با گرفتن مجوز – مخل به مبانی اسلام

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است. به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی