ورود/ثبت نام

برابر قانون اساسی، وظیفه ایجاد شغل توسط دولت، با رعایت کدام یک از موارد زیر است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) بدون هیچ گونه محدودیت
۲) حقوق دیگران و اصل تخصص
۳) با توجه به امکانات دولت
۴) نیاز جامعه و شرایط مساوی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است. به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی