ورود/ثبت نام

فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است، مرتکب می شود. در این صورت، معاون به کدام مجازات محکوم می شود؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) مجازات یک درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
۲) مجازات معاونت در جرم خفیف تر
۳) به حداقل مجازات جرم فاعل اصلی
۴) مجارات معاونت در جرم شدیدتر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.