ورود/ثبت نام

آیه « و الطلقات يتربصن بانفسهن ثلثه قروء »(قضاوت۱۳۹۲)

١) متشابه
۲) مؤول
۳) مجمل
۴) ظاهر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.